Liturgisch bloemstuk 4 december 2022De lezingen in de adventstijd zijn verbonden met het jaarthema 2022-2023 van de Protestantse Kerk, ‘Aan Tafel!’ De symbolisch schikking legt het accent op ‘plek voor iedereen’.

Tijdens Advent krijgt het jaarthema het accent van Gods nabijheid: Hij komt ons nabij en nodigt ons in zijn nabijheid.
Het gaat daarbij om méér dan de 'letterlijke' tafel: de nadruk ligt op de gemeenschap, op je gezien weten en mee mogen doen in de beweging van God en de Geest, die zichtbaar werd in Jezus.

Er is plek voor iedereen, God komt iedereen nabij en iedereen mag zich genodigd weten in Gods nabijheid – niemand uitgezonderd. In de teksten Per zondag staan de vrouwen centraal die in Jezus’ voorgeslacht een rol
spelen: Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar.

Zij zijn mededragers van de tafel. Eigenlijk zou het vandaag over Ruth moeten gaan, maar omdat het 4 december is, gaat het over Barbara, de heilige van onze kerk. Vandaar het beeldje van Barbara in de schikking (je ziet de toren als vast attribuut naast haar) en de pauwenveren die haar wonden streelden.
De korenaren staan voor het brood van de eucharistie die zij kreeg in de toren en de wijn is er ook. Er is ook een kersentak.

Er is een oude traditie dat op 4 december een kersentak in een vaas wordt gezet, een zgn. Barbaratak.
Als het goed is, bloeit ie met kerst en dan mag je een gelukkig nieuwjaar tegemoet zien.

Nu is 50% van de jute met mos bekleed, dat zal de komende zondagen nog toenemen, totdat alles groen is. Er branden 2 kaarsen.
 
terug