ANBI Algemeen

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn. Het kan ook een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing zijn.

In de twee ANBI secties kunt de verantwoording vinden van onze diaconie en de kerkrentmeesters.
terug