Liturgisch bloemstuk 27 november 2022Tijdens Advent krijgt het jaarthema het accent van Gods nabijheid: Hij komt ons nabij en nodigt ons in zijn nabijheid. Het gaat daarbij om méér dan de 'letterlijke' tafel: de nadruk ligt op de gemeenschap, op je gezien weten en mee mogen doen in de beweging van God en de Geest, die zichtbaar werd in Jezus. Er is plek voor iedereen, God komt iedereen nabij en iedereen mag zich genodigd weten in Gods nabijheid - niemand uitgezonderd.In de teksten Per zondag staan de vrouwen centraal die in Jezus’ voorgeslacht een rol spelen: Bathseba, Ruth, Rachaben Tamar. Zij zijn mededragers van de tafel.

Vandaag de vrouw van Uria. We weten dat ze Batseba heet, maar ze is hier een vrouw zonder naam. Ze is erg knap, en krijgt daardoor te maken met misbruik, moord en plotseling leed.
Een pijnlijk herkenbaar verhaal. #MeToo. Toch geeft God haar leven een nieuwe wending en maakt haar voor Hem van betekenis. Hoe hoopvol is dat!

De kleur paars in de schikking (paarse heidebloemen) staat voor de rouw van Batseba die haar man verloor (en later haar 1e zoon) en de kleur geel van de kogelbloem is een koninklijke kleur die we verbinden aan David.
Nu is 25% van de jute met mos bekleed, dat zal de komende zondagen alsmaar toenemen, totdat alles groen is.
Er brandt 1 kaars.
terug