Liturgisch bloemstuk 18 december 2022De lezingen in de adventstijd zijn verbonden met het jaarthema 2022-2023 van
de Protestantse Kerk,

‘Aan Tafel!’ De symbolisch schikking legt het accent op ‘plek voor
iedereen’. Tijdens Advent krijgt het jaarthema het accent van Gods nabijheid:
Hij komt ons nabij en nodigt ons in zijn nabijheid. Het gaat daarbij om méér dan
de 'letterlijke' tafel: de nadruk ligt op de gemeenschap, op je gezien weten en
mee mogen doen in de beweging van God en de Geest, die zichtbaar werd in Jezus.

Er is plek voor iedereen, God komt iedereen nabij en iedereen mag zich
genodigd weten in Gods nabijheid – niemand uitgezonderd. In de teksten
Per zondag staan de vrouwen centraal die in Jezus’ voorgeslacht een rol
spelen: Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar. Zij zijn mededragers van de tafel.
Vandaag is dat Tamar.

De gedroogde halmen van riet staan voor het gesluierd zijn van Tamar.
De roze peperbes is het symbool van de pijn van Tamar, die is verzacht
doordat zij alsnog zwanger werd, het licht brak door haar pijn heen.
Er branden vier kaarsen, de hele tafel is nu met mos bedekt

 
terug

Agenda

Reguliere dienst (Avondmaal)

zo 12 feb 2023 om 10:00

E-Meeting (Gereformeerde kerk)

zo 19 feb 2023 om 10:00

Reguliere dienst

zo 26 feb 2023 om 10:00

Contact


Bezoekadres:
Dorpsstraat 58
7948 BS Nijeveen
Routebeschrijving

Scriba
scribahervormdnijeveen@gmail.com

KRM Financiële administratie
krmhervormdnijeveen@gmail.com
NL33RABO0373742207

Diaconie
diaconie@hervormdegemeentenijeveen.nl
NL96 RABO 0371 8023 34

Ledenadministratie 
ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl

Kerkhofbeheer
kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl