Liturgisch bloemstuk 15 april 2022Als basis voor de symbolische schikking is een pot gebruikt die onderaan smal is en naar boven breder uitloopt. Hiermee wordt "ontvangen" gesymboliseerd. De pot is niet tot aan de rand gevuld, maar blijft open om het ontvangende te benadrukken.

Op de rand van de pot rust een verticale zuil van grassen, ze reiken naar de hemel. Bij Goede Vrijdag hoort het kruisteken waarmee we de kruisiging gedenken.

Aan de groene takkenstructuur is een aantal takken horizontaal toegevoegd, zodat er een Latijns kruis ontstaat. De verticale lijnen symboliseren de verbinding met het spirituele, de vervulling. De horizontale lijn in het kruis het aardse leven, het leven dat door zal gaan. In de schikking zijn vijf paarse anemonen geplaatst, teken van het lijden en de rouw.

 
terug