Liturgie 9 mei 2024 (Hemelvaart)

Orgel, mededelingen, kaarsenlied

Onze hulp

Drempelgebed

Psalm van de zondag : Psalm 47.1.2

HEMELVAARTSDAG…

Lied: NLB 662, 1 en 2    Heer, kom in deze tijd

Vervolg van de uitleg van de hemel


Lied                           : NLB 662, 3 en 4   Uit Uw verborgenheid

Lezing:          Handelingen 1.1-12          (NBV)

Lied                            :  NLB 666   De Heer is opgetogen

Lezing:          Lucas 24.29-53
           
Lied                            : NLB 686    De Geest des Heren heeft

Overdenking

Lied                            :  NLB 667.1.2.3     Hij leeft, naar de hemel gevaren

Voorbeden              BIJ HET ONZE VADER KERKKLOKKEN LUIDEN

Collecten

Slotlied                      :  NLB 663    Al heeft hij ons verlaten

Zegen

Orgel
terug