Liturgie 9 juni 2024

Orgel, mededelingen, kaarsenlied

Onze hulp

Drempelgebed

Psalm van de zondag :           Psalm NLB 25, 1 en 7

Kyrie,   Gloria                          NLB 299 Om de mensen en de dieren

Lukas 12, 16-25 in de Nijeveense Bijbel

Lied:                                      NLB 843       Wat te kiezen, leven, dood

Romeinen 7.19-25 in de NBV

Lied:                                      NLB 942      Ik sta voor u in leegte en gemis

Verkondiging

Lied:                                      NLB 752.1 en 3      Hoe glanst bij Gods kinderen

Voorbeden                  BIJ HET ONZE VADER KERKKLOKKEN LUIDEN

Collecten

Slotlied                                    NLB 704       Dank, dank nu allen God

Zegen

Orgel
 
terug