Liturgie 9 april 2023

Liturgie voor de Paasviering Hervormde Gemeente Nijeveen 2023


Als iedereen binnen is, de kerkenraad binnenkomt en de nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen, zingen we staande:

NLB 630, 1, 2

Proclamatie:

NLB 637                     

Gebed

NLB  642                    
Allen:   1                     
Vrouwen: 2
Mannen:3
Vrouwen:4
Mannen:5
Allen:  8

Schriftlezing: Johannes 20.1-18

NLB 626
allen: 1 en 2
vrouwen 3
mannen 4
vrouwen 5
mannen 6
allen 7 en 8

Overdenking

NLB 636

Voorbeden

Collecten

NLB 634

Zegen
 
terug