Liturgie 8 mei 2022

Liturgie Nijeveen 20220508


Orgel, mededelingen,

Onze hulp

Drempelgebed

Psalm van de zondag : Psalm 66.1.2

Gedicht Geert Boogaard: Samen onmachtig

Kyriegebed

Gloria                          :           NLB 657, 1 en 3          Zolang wij ademhalen

Lezing:                         :           Johannes 11

Lied                             :           NLB 816                      Dat wij ons zelf gewonnen geven     

Overdenking

Lied                             :           NLB 351, 1 en 2          In U zijn wij begrepen

Voorbeden                 

Collecten

Slotlied                        :           NLB 418, 1 en 2          God schenk ons de kracht

Zegen

Orgel

 
terug