Liturgie 7 januari 2024

Orgel, mededelingen, kaarsenlied

Onze hulp

In dit nieuwe jaar aan ons gegeven bid ik voor jou, voor mij

NLB 511.1.2.7         Door goede machten trouw en stil omgeven

Bij het kyrie

NLB 997, koor  1 en 2 gemeente 3 en 4

Overdenking

We zingen NLB 283            In de veelheid van geluiden

Overdenking

We zingen NLB 527           Uit Uw hemel zonder grenzen

Overdenking

Lezing: Mattheus 21-12

Overdenking

NLB 999 met koortje, koor de voorzang, gemeente het ‘allen’

Voorbeden               BIJ HET ONZE VADER KERKKLOKKEN LUIDEN

Collecten

Slotlied                      :           NLB 418.1.2.3         God Schenk ons de kracht

Zegen

Orgel
 
terug