Liturgie 5 juni 2022

Pinksteren 2022

Eerste en tweede Pinksterdag vieren we het Feest van de Geest.
Kunstenaars uit de regio tonen hun werk rond het thema ‘In vuur en vlam’.
Informatie vindt u op www.feestvandegeest.nl.
In deze viering kijken we samen naar het werk van het Feest van de Geest door René Maagdenberg. Dat kunt u thuis niet meemaken, het duurt ook niet zo lang hoor. De overige onderdelen van de viering kut u wel meemaken!

Welkom, mededelingen

NLB 280

Acclamatie:

Vg.
Hier komen wij samen in Gods huis
Allen:
Ons huis gebouwd met stenen, handen en harten
Door onze ouders, grootouders en onze kinderen.
Vg.
Met de belofte dat Gods Geest in ons leeft
En in ons vrucht draagt
Allen:
Waar wij in liefde leven met elkaar
Naar Zijn Woord
Vg.:
Zoals een moeder waakt over haar kinderen
Zoals een vogel zweeft over de aarde
Allen:
Zo is God in ons en om ons heen
Bron van ons leven
Vg.:
Geheim van ons bestaan.

Onze hulp in de Naam van de Heer
Die Hemel en aarde schiep
En ons tot aanschijn riep

Allen:
En Jezus Christus onze Heer
Vg.:
Broeder en Verlosser
Voor wie zich toevertrouwen
Aan Gods goede Geest
Allen:
Amen.

Wij bidden

NLB 672, 1 EN 7

Pinksteren, het Feest van de Geest…

Genesis 1

NLB 701, 1 en 2


Heilig, eenzaam en verward (René Maagdenberg)

NLB 701, 3 en 4

Handelingen 2, 1-13 NBV

NLB 687

Overdenking

NLB 686

Voorbeden  en collecten

NLB 978

Zegen
 
terug