Liturgie 4 februari 2024

Liturgie Nijeveen, 20240204


Orgel, mededelingen, kaarsenlied

Onze hulp
Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
Die de verdrukten recht verschaft
en Die de hongerigen brood geeft.
Genade zij u en vrede van God onze vader
en Jezus Christus onze Heer.

Drempelgebed

Psalm van de zondag                            : Psalm 67.1.3

Kyriegebed,
aansluitend                                           : NLB 283       In de veelheid van geluiden

Lezing                                                   : Marcus 1, 27-39

Lied                                                       : NLB 534       Hij die de blinden weer liet zien

Overdenking

Lied                                                       :  NLB 527, 1,2 en 5   Uit uw hemel zonder grenzen

Voorbeden                                            BIJ HET ONZE VADER KERKKLOKKEN LUIDEN

Collecten

Slotlied                                                  : NLB  723      Waar God de Heer zijn schreden zet

Zegen

Orgel
 
terug