Liturgie 31 Oktober 2021

Orgel, mededelingen, kaarsenlied

Onze hulp

Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
Die de verdrukten recht verschaft
en Die de hongerigen brood geeft.
Genade zij u en vrede van God onze vader
en Jezus Christus onze Heer

Drempelgebed

Psalm van de zondag : Psalm 107.15 EN 19

Kyrie, Gloria            : NLB 838.1.2.4

Lezing:          Exodus 24,1-7

Lied                            :  NLB 905.1.4

Lezing:          Jakobus 1, 19-27

Lied                            : NLB 345.1.2

Overdenking
Lied                            :  NLB 320.1.2.3.4
Voorbeden
Collecten
Slotlied                      :  NLB 418.1.2

Zegen

Orgel
 
terug