Liturgie 28 mei 2023

Liturgie voor de Pinksterviering
Hervormde Kerk Nijeveen
28 mei 2023

Welkom en Mededelingen
Tijdens het aansteken van de Paaskaars zingen wij staande: NLB 287,1

Onze hulp
Drempelgebed

280.1.2.3

NLB 697 Kom Schepper, Geest Jij, die de dag verlicht…
gemeente zingt het refrein: Met de wind in de haren

Kom Schepper, Geest Jij, die de nacht doorbreekt…
gemeente zingt het refrein

Kom Schepper, Geest Jij, die mensen aanraakt…
gemeente zingt het refrein

Kom Schepper, Geest Jij, die ons roept te gaan…
gemeente zingt het refrein

Kom Schepper, Geest Jij, die wonden heelt
gemeente zingt het refrein

Lezing Handelingen 2, 1-13
NLB 680: 1.2.5

Het was na Pasen… 
NB 425 Vervuld van uw zegen

Wat is vuur?...
Oosterhuis Levende die mij ziet, naar Exodus 3
Mozes was in de woestijn….
NLB 686 De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt.

En dan maar het leven in?....
LvdK 487. 1.2.3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Voorbeden

Collecten

Slotlied  NLB 672, 1    en 7

Zegen
zie de tekst hieronder, afgesloten met gezongen ‘Amen.


Weet je gedragen door God
die wij mogen noemen
‘Ik zal er zijn’

Sta stil bij wat er werkelijk toe doet in je leven
het meest dierbare, het meest kostbare

Koester in je hart, de liefde die je ontvangt
Stel je open om warmte te geven
aan de mensen om je heen.
Blijf verbonden met de gemeenschap van hen
met wie je leeft.

En wees een huis voor Gods Geest
Ga in liefde, leef in vrede.
Amen
terug