Liturgie 28 maart 2024

Witte Donderdag

Orgelspel
 

Onze hulp en Groet


Aansteken van de Paaskaars door de diaken

NLB 67.1.3

Drempelgebed

Lezing: Marcus 14, 12-16 en 22-25

Overdenking

Tijdens de overdenking de powerpoint

NLB 275        Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig

Overdenking

NLB 385, De tafel van samen, de tafel is gedekt

Tafelgebed

Tijdens het tafelgebed NLB 315, op aangeven steeds één couplet

Dankzegging

Avondgebed van Luther

HEER, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk

aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,

aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons

wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid

Amen.


Zingen NLB 556

In de paascyclus vieren we de diensten door
van Witte Donderdag tot en met de Paasmorgen.
Goede Vrijdag komen wij weer samen om 19.30 uur in Kolderveen.
De zegen ontvangen wij weer aan het einde van de Paasviering
terug