Liturgie 25 februari 2024

Liturgie Nijeveen, 25 februari 2024


Orgel, mededelingen, kaarsenlied


Onze hulp
.
Drempelgebed

Psalm 25, 1.2.3


Lezing                                       : De roeping van Mozes in een kleine samenvatting uit Exodus
Lied                                           : NLB 319.1.2. Alles wat er staat geschreven
Lezing                                       : 1 Koningen 19.9-16
Dagboek van Elia
Lied                                           : NLB 892, 1.2.3
                                                  LET OP: allen eerste 3 coupletten alleen de eerste twee regels
                                                  Koor de de laatste 2 regels plus het vierde couplet
                                                  (andere melodie)
Lezing                                       : Marcus 9.2-10

Overdenking

Lied                                           : NLB 321.1.2.3.4.5
                                                  1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6 en 7
                                                  koor

Voorbeden                  BIJ HET ONZE VADER KERKKLOKKEN LUIDEN

Collecten

Slotlied                                        : NLB 545     Christus staat in majesteit

Zegen

Orgel
 
terug