Liturgie 24 maart 2024

Liturgie voor zondag 24 maart 2024 Palmpasen, Nijeveen

Orgelspel, Mededelingen, kaarsenlied

Votum en Groet,


Intochtspsalm:                   NLB 118.1.7

Kyrie

Lied:   NLB 992        Wat vraagt de Heer nog meer van ons

1e Lezing:                  Zacharia (9,9):

Lied:                           :  Piet zingt voor ons NLB 549   De ezelruiter

Lezing:                       Marcus 11, 1-11

Lied                            :  NLB 554, 1 en 2, Welkom welkom, koning Jezus

Overdenking

Lied                            :  NLB 550   Verheugt u gij dochter van Sion

Voorbeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader

Slotlied                     : NLB 556: Alles wat over ons geschreven is


Zegen.

Orgelspel
 
terug