Liturgie 12 september 2021


Orgel, mededelingen, kaarsenlied

Onze hulp

Drempelgebed

Psalm van de zondag : Psalm 139.1 en 2       Heer die mij ziet zoals ik ben

Kyrie, Gloria            : NLB 283 In de veelheid van geluiden
Inleiding op het thema
Lezing:                     Exodus 19, 1-20
Lied                            :  NLB  104. 1 en 2             Mijn ziel, verheerlijk God
Lezing:                      1 Kon 19, 1-13
Lied                            : NLB 892                            Niet in’t geweldige geluid
Overdenking
Lied                            :  NLB 321 geheel in tempo, Niet als een storm als een vloed
Voorbeden
Collecten
Slotlied                      :  NLB 691                De Geest van God waait als een wind
zegen
orgel
 
terug