zondag 8 oktober 2023 om 10:00

E-Meeting (Gereformeerde kerk)

Er is een E-meeting in de Gereformeerde kerk en een dienst in Kolderveen. Er is dus in onze kerk geen dienst.

terug