zondag 12 maart 2023 om 10:00

Reguliere dienst
Voorganger(s): Ds. M. van Hal

Het is de 3e zondag van de 40 dagentijd. Het verhaal van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw staat centraal. Een verhaal over dorst en levend water. Ds. Marjan van Hal gaat voor. De dienst is in onze kerk.

terug