Periodieke schenking

Voor hetzelfde geld geeft u meer

Een periodieke gift biedt u de mogelijkheid om uw gift aan de gemeente volledig fiscaal aftrekbaar te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost.

Wanneer zijn giften fiscaal aftrekbaar

De Nederlandse overheid wil burgers stimuleren geld te schenken aan Goede doelen en culturele instellingen. Goede doelen moeten dan wel door de overheid erkend zijn als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan deze instellingen mogen worden afgetrokken bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is de som van de inkomens uit box 1, box 2 en box 3. Dit is te vinden (onderaan) uw aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

De Protestantse Kerk in Nederland is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het betreft een zogenaamde groepsbeschikking. Dat betekent dat ook alle giften aan plaatselijke gemeenten en diaconieën in mindering kunnen worden gebracht bij de aangifte van de inkomstenbelasting.

Wat is een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u elk jaar gedurende minimaal vijf jaar eenzelfde bedrag aan een ANBI overmaakt. Dat mag ook in meerdere, bijvoorbeeld maandelijkse, termijnen. Een periodieke gift mag bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen rekening meer te houden met de drempel van 1% en het maximum van 10% van het verzamelinkomen. Onder bepaalde condities levert u dat een fiscaal voordeel op. Een periodieke gift moet zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte.

Wanneer is de periodieke gift voor u interessant?

Een periodieke gift is interessant als het u een fiscaal voordeel oplevert. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar boven 1% (minimum € 60) en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Afhankelijk van leeftijd en inkomsten kan het voordeel oplopen tot 52%.

Met de schenkcalculator op www.schenken.nl kunt u het fiscale voordeel berekenen. De website berekent het netto voordeel en laat ook zien welk bedrag u kunt schenken als u het belastingvoordeel ten goede wilt laten komen aan de gemeente. De website houdt geen rekening met giften die u niet als een periodieke gift vastlegt in een overeenkomst of notariële akte. In werkelijkheid kan daarom het fiscale voordeel kleiner of zelfs nihil zijn. Bijvoorbeeld als u één of meerdere ‘gewone’ giften schenkt die tezamen het drempelbedrag van 1% benaderen en niet boven de 10% van het verzamelinkomen uitkomen. Natuurlijk kunt u al uw giften vastleggen in verschillende overeenkomsten voor een periodieke gift of in één notariële akte, maar vaak is dat pas zinvol bij enkele (grotere) giften aan een beperkt aantal instellingen. Elke situatie is anders. Stem uw situatie daarom af met uw belastingadviseur of degene die uw belastingaangifte verzorgt.

Overeenkomst

Een periodieke gift wordt vastgelegd in een overeenkomst of in een notariële akte. Voor een periodieke gift aan (de diaconie van) uw gemeente kunt u gebruik maken van een modelovereenkomst die u hier kunt downloaden: Overeenkomst Periodieke Gift HKN

 

terug