Sjops!

We hebben elk jaar een bijzonder aanbod voor de jongeren in de leeftijd van het middelbaar onderwijs. We werken in leeftijdsgroepen ongeveer overeenkomend met welk schooljaar. Het aanbod bestaat uit een keuzeprogramma van verschillende soorten workshop. Je gaat met elkaar in gesprek met mensen die op de één of andere wijze maatschappelijk actief zijn. Dat kan zijn de huisarts, de dorpsagent, iemand die werkt in een t.b.s.-kliniek, een dominee, iemand die werkt met mensen met een vertstandelijke beperking, enz.  Natuurlijk hebben w e ook een serie programma’s rondom bijbelse onderwerpen of geloofsonderwerpen. Maar ook andere vragen over geweld, over andere godsdiensten, over pesten, enz. En we staan altijd op voor ideeën en suggesties, dan maken we programma’s op maat! Waar het ons om gaat is om met elkaar interessante en zinvolle gesprekken en ontmoetingen te hebben die je wat bieden.
 
terug

Contact


Bezoekadres:
Dorpsstraat 58
7948 BS Nijeveen
Routebeschrijving

Scriba
scribahervormdnijeveen@gmail.com

KRM Financiële administratie
krmhervormdnijeveen@gmail.com
NL33RABO0373742207

Diaconie
diaconie@hervormdegemeentenijeveen.nl
NL96 RABO 0371 8023 34

Ledenadministratie 
ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl

Kerkhofbeheer
kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl