Liturgie 5 mei 2024


Orgel, mededelingen, kaarsenlied

Onze hulp

Drempelgebed

Psalm van de zondag : Psalm 33.1.2

Bevrijdingsdag….

Wij zingen NLB 709, 1.2

 

Na de oorlog …

Wij zingen NLB 709, 3.4

Dit lied…

Wij zingen als kyriegebed NLB 709, nogmaals vers 4 en dan ook vers 5

Geloofsbelijdenis

Gloria                              :  NLB 305       Alle eer en alle glorie

Lezing:     1 Johannes 4, 7-16

Lied                                  :  NLB 838.1.2 O grote God die liefde zijt…

Lezing:     Johannes 15, 9-17                 
Lied                                  :  NLB 838.3.4 Leer ons het goddelijk beleid
Overdenking

Lied                                  :  NLB 767.1.2.3  De toekomst van de Heer is daar

Voorbeden                      BIJ HET ONZE VADER KERKKLOKKEN LUIDEN

Collecten

Slotlied                :  NLB 864.1.2

Zegen

Orgelspel
 
terug