Liturgie 13 maart 2022

Liturgie Nijeveen,


Orgel, mededelingen, kaarsenlied

Onze hulp

Drempelgebed

Psalm van de zondag : Psalm 25, 1 en 2        Heer, ik heb mijn hart en handen

Reminiscere miserationum tuarum

Kyriegebed
Kyrielied                     Hoe kan er in de wereld vrede zijn  Melodie NLB 221
      
Lezing: Exodus 34.27-31

Lied:                NLB 540. Gemeente couplet 1. Voorzang couplet 2, Gemeente couplet 3 Voorzang couplet 4, Mannen couplet 5 Vrouwen couplet 6, Allen coupletten 7.8.9.10

Lezing: Lukas 9, 28-30

Lied:                            NLB 545 voorzang 1en 2 gemeente 3.4.5

Overdenking:

Lied:                NLB 807           Een mens te zijn op aarde

Gebed, Stil gebed, Onze Vader

Collecten

Slotlied: NLB 864,1.2.5           Laat ons de Heer lofzingen

Zegen
 
terug