Beleidsplan

Beleidsplan 2021 e.v.


In de kerkenraad is gesproken over het onder de loep nemen van het huidige beleidsplan. Het jaar 2020 is voorbij en het is verstandig om daarom de visie (en de daaruit voortvloeiende plannen en actiepunten) voor de komende jaren te bespreken en vast te leggen.

Echter heeft de kerkenraad besloten om voorlopig alleen de nodige gegevens, waar het gaat om het ledenbestand en de begroting van de kerkrentmeesters te actualiseren.

De reden van bovenstaande ligt in het feit, dat gedurende het jaar 2020 en 2021 het praktisch niet mogelijk is geweest om als kerkenraad fysiek te vergaderen. Voor het kunnen opstellen van een beleidsplan is echter discussie en ieders input gewenst. De online vergaderingen waren hiervoor helaas geen juist middel.

Daarnaast zijn er momenteel ontwikkelingen gaande tussen onze gemeente, de Gereformeerde Gemeente Nijeveen en de Hervormde Gemeente Kolderveen die duiden op een vergaande samenwerking of fusie. Een projectgroep zal in gesprekken, onder begeleiding van een extern specialist, kijken hoe dit proces aan te vliegen. Als richtpunt is door de drie gemeentes het jaar 2025 benoemd.

Op basis hiervan zal er moeten worden nagedacht over het opstellen van een gezamenlijk beleidsplan.
Bovenstaande heeft onze kerkenraad doen besluiten om het huidige beleidsplan alleen te actualiseren en de inhoud voorlopig ongewijzigd te laten.

De kerkenraad


De kerk is in beweging. Altijd al, maar zeker tegenwoordig. Ook onze gemeentschap wordt langzamerhand ouder en  kleiner in aantal. Dat vraagt altijd weer aanpassingen. In tijden van veranderingen is het goed om vooruit te kijken en beleid te maken. Maar we worden ook steeds weer ingehaald door de tijd. Wilt u ons beleidsplan inzien, klik hier.

We hebben twee soorten geldstromen.

Aan de ene kant om onze gemeente financieel te onderhouden. Voor de ANBI gegevens van het kerkrentmeesterlijk beheer klik hier.

Diaconie: ZIE ANBI

terug