Liturgie 6 november 2022

Liturgie Nijeveen,

Orgel, mededelingen, kaarsenlied

Onze hulp

Drempelgebed

Psalm van de zondag : Psalm 17, 2 en 3 en 4 in de Nieuwe Psalmberijming

Kyrie,    ‘Hoe kan er in de wereld vrede zijn’ op de melodie van NLB 221 (Zo vriendelijke en veilig als het licht)    :

Lezing:  Lukas 18.9-14

Lied                                       :  NLB 796, 1 EN 2

Overdenking

Lied                                       :  NLB 991.1.2.3

Wij nemen afscheid van Jacquolien als diaken en Tinus als ouderling kerkrentmeester

Afscheid

Ik wil de gemeente vragen om op te staan en Jacquolien en Tinus  toe te zingen met de woorden van lied 363

Herbevestiging Marian en Gea
 

Zingen wij hen toe met de woorden van NLB  415, 1


Voorbeden                        BIJ HET ONZE VADER KERKKLOKKEN LUIDEN

Collecten

Slotlied                :  NLB 841, 1 en 2 Wat zijn de goede vruchten

Zegen

Orgel
terug