Liturgie 12 december 2021

Liturgie Nijeveen, 3e advent zondag Gaudete

Orgel, mededelingen,

Intochtslied:                        NLB 439.1.2 Verwacht de komst des Heren

Onze hulp

Drempelgebed

Graduale:                             NLB 439, 3 en 4      Een hart dat wacht in ootmoed

Kyrie, 2 Samuel 12,1-9


Gloria            :                       NLB 450, Verblijd u in de Heer ten allen tijd
                                                mogelijk even oefenen van te voren?

Bloemschikking


Lezing:                      Lucas 1, 39-56

Lied                            : NLB 443 gezongen door Piet en Harriët, De engel Gabriël

Overdenking

Lied                            :  NLB 441. 1 en 6 Hoe zal ik U ontvangen

Afscheid zondagsschool

Voorbeden  en dankgebed

Collecten bij de deur

Slotlied                      :  NLB 444.1.2.3     Nu daagt het in het oosten

Zegen

Orgelspel bij het uitgaan
 
terug