Liturgie 10 december 2023

Orgel, mededelingen, kaarsenlied

Onze hulp

Drempelgebed


Deze zondag is de tweede zondag in de adventstijd….

Jurre zal met ons de tweede adventskaars aansteken en een gedicht lezen.

Psalm van de zondag : Psalm 80.1 en 7          O God van Jozef leid ons verder

Over kalkoen gesproken

Kyriegebed

NLB 451.1.2.3 Richt op Uw macht

Waar het over ging weet ik niet meer,

NLB 454.1.2.3  De mensen die gaan in het duister

Mijn dochter ging alleen op reis,

NLB 456a.1.2.3            Kwam van Godswege een man in ons bestaan

Wat hebben we nu gehoord wat er geschreven staat?

NLB 439.1.2     Verwacht de komst des Heren

Voorbeden       afgesloten met het Onze Vader

Collecten

Slotlied NLB 444          Nu daagt het in het oosten

Zegen
terug