Kerk en Schoolviering met De Wel

Eén keer in het jaar, meestal de vierde zondag in januari, hebben we een feestelijke Kerk en School viering. De viering wordt voorbereid door de leerlingen van De Wel in overleg met de leerkrachten en een voorganger. Als het een kan doet natuurlijk ook het zangkoor van De Wel, De Welnootjes, mee. Verder is het de bedoeling om er echt een viering voor en door de kinderen van te maken. Dat wil zeggen vrolijk, afwisselend en met veel inbreng van de kinderen!
 
terug